Využití licenčního serveru ELIC

   

Výběr jednotlivých položek a časového intervalu je povolen jen z naší domény nebo po přihlášení.

24.03.2023 00:00:00 - 31.03.2023 06:41:53	

Hodnota na svislé ose představuje rozsah od 0 do 100% využití dostupných licencí. Vyplněná plocha představuje hodinová či denní maxima, a plná čára pak aktuální hodnoty pro kratší časový interval (do 1 měsíce) nebo průměrné denní hodnoty pro delší časový interval. Za poslední měsíc jsou uchovávána data o využití licencí každých 15 minut, dále pak již jen denní průměry a maxima.


Karel Petera © Centrum počítačových služeb, Fakulta strojní ČVUT, Praha
Datum posledních změn 12. 12. 2015